Live Em thích lút cán hơn là chơi nhanh 10 phút là ra luôn